XX Wojewódzki Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – wyniki

with Brak komentarzy

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej XX Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” Rzeszów, 28.03.2013 Podkarpacka Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący Stanisłąwa Polański – PTTK Rzeszów 2. Członkowie Krystyna Czubara – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Janusz Danak – Urząd Marszałkowski … Read More

Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej „ Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

with Brak komentarzy

Najważniejszym czynnikiem rozwoju turystyki jest produkt turystyczny, który rozumiemy nie tylko jako dobra i usługi, które kupuje turysta w trakcie swojej podróży, ale również jako przeżycia i wrażenia z nią związane. Produkt postrzegamy jako magnes przyciągający turystów z uwagi na … Read More

Przeworskie konkursy krasomówcze

with Brak komentarzy

Wojewódzkie Konkursy Krasomówcze na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń kulturalnych powiatu przeworskiego. Od 12 lat w październiku sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Przeworsku przeżywa prawdziwe oblężenie najlepszych oratorów z województwa podkarpackiego, którzy są „ambasadorami” pięknego i sugestywnego mówienia. Istotą … Read More

1 4 5 6 7 8