Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej „ Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

with Brak komentarzy

Najważniejszym czynnikiem rozwoju turystyki jest produkt turystyczny, który rozumiemy nie tylko jako dobra i usługi, które kupuje turysta w trakcie swojej podróży, ale również jako przeżycia i wrażenia z nią związane. Produkt postrzegamy jako magnes przyciągający turystów z uwagi na swoją unikalność i kompleksowość. W tym zakresie działania Międzyszkolnego Oddziału PTTK i Starostwa Powiatowego w Przeworsku ukierunkowane są na kreowanie innowacyjnych i konkurencyjnych produktów przygotowanych przez dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego na konkurs, którego celem jest promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn. Dzieci i młodzież w spontaniczny sposób wyszukują oraz tworzą regionalne i lokalne produkty turystyczne, a następnie je prezentują. Poprzez konkurs kontynuowane
są tradycji rodzinne, środowiskowe, oraz regionalne. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych i nowatorskich pomysłów młodzieży na ich własny produkt turystycznego, przyczynia się do integrowania dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
Ogromne zainteresowanie konkursem świadczy o potrzebie ich organizowania. Pomysł zorganizowania Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” powstał w 2000 roku i był do 2012 roku przeprowadzony z krótkimi przerwami, już po raz 7. Najważniejszym rezultatem konkursu jest wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny oraz zapobieganie patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs jest barwny, wesoły, spontaniczny, wszyscy jego uczestnicy otrzymują puchary, nagrody i dyplomy. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Przeworsku na czas konkursu zamienia się w halę targów turystycznych, gdzie można się poczęstować różnymi wypiekami i potrawami przygotowanymi przez uczestników. Można też zaopatrzyć się w ulotki i materiały promocyjne prezentowanych produktów turystycznych.
Organizowane są wystawy pokonkursowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Konkurs jest jednym z największych i najważniejszych przedsięwzięć krajoznawczo – turystycznym Starostwa Powiatowego w Przeworsku w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.

Marian Dzimira
Przewodniczący Konkursu