Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Zarząd Oddziału
37 – 700 Przemyśl, ul. Lelewela 6, tel. 605 144 102
PKO Oddział I w Przemyślu, Nr rachunku 03 1020 4274 0000 1102 0017 2999


                                                                                              Przemyśl, 27.11.2021

 

WŁADZE Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Przemyślu X kadencji na lata 2021 – 2026. 

  1. Zarząd Oddziału PTSM w Przemyślu:
1) Prezes: Marian Dzimira
2) Wiceprezes: Andrzej Portas
3) Sekretarz: Maria Głąb
4) Skarbnik: Sławomir Jakubiec
5) Członek Zarządu: Marek Tonia

 

  1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
1) Przewodniczący Paweł Mazurek
2) Sekretarz Irena Kolano
3) Członek Jerzy Piróg

 

  1. Oddziałowy Sąd Koleżeński:
1) Przewodniczący Joanna Potaczek
2) Sekretarz Maria Wojtasik
3) Członek Halina Zając

 


Ankieta dotycząca aktualizacji danych SSM zawartych w Informatorze PTSM


Współzawodnictwo Schronisk Młodzieżowych


Dokumenty PTSM – 3

  1. PTSM – 3 Sprawozdanie zbiorcze z rocznej działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
  1. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w schroniskach.
  1. Informacja dodatkowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego / Schroniska Młodzieżowego PTSM.