Migracja – problem czy szansa?

with Brak komentarzy

W dniach od 26 czerwca do 5 lipca 2023 w Przemyślu i Rzeszowie realizowany był projekt pn. „Migracja – problem czy szansa?”. Celem głównym Projektu była wymiana praktyk w zakresie zjawiska migracji szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie. Młodzież zapoznała się z problemami migrantów
z Ukrainy jakie napotkali w Polsce. Oraz pomocy jaką otrzymali ze strony polskiego społeczeństwa. 
W projekcie uczestniczyło 18 członków PTSM z SK PTSM przy Schronisku Młodzieżowym PTSM „ALKO” w Rzeszowie oraz 18 osób z Ukrainy z kolegium pedagogicznego w Dubnie – obwód rówieński. W trakcie realizacji projektu realizowane były działania międzynarodowe i lokalne. Uczestnicy odwiedzili lokalne punkty pomocy dla uchodźców, miejsca i ośrodki dla migrantów i cudzoziemców, zapoznali się z ich problemami i potrzebami, uczestniczyli w warsztatach w schronisku PTSM w Rzeszowie, poznawali historię, kulturę i tradycje Przemyśla, Rzeszowa i okolic. Młodzież zwiedziła Arboretum 
w Bolestraszycach, zamek w Krasiczynie, Rzeszów, Przemyśl, Forty Twierdzy Przemyśl, odwiedzili Caritas Przemyski i Rzeszowski. Byli na granicy w Medyce. Uczestniczyli w wydarzeniu XVIII Święta Fajki w Przemyślu.

Marian Dzimira