Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach:
 

L.p. Tryb postępowania Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Data opublikowania Termin składania ofert
1. Zamówienie publiczne 1/2023 Wykonanie remontu 3 pokoi z łazienkami w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie

23.01.2023 r. 30.01.2023 r.