III Międzynarodowe Targi Turystyczne w ramach Transgranicznego Forum Ekoturystyki, 07- 08 września 2013, Hala Podpromie, Rzeszów

with Brak komentarzy

W dniach 07-08 września 2013 roku na Hali Podpromie w Rzeszowie odbyło się Transgraniczne Forum Ekoturystyki, zorganizowane w ramach projektu „Ekoturys tyka – szansa czy konieczność ?” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za … Read More

1 2 3 4 5 6 7