III Międzynarodowe Targi Turystyczne w ramach Transgranicznego Forum Ekoturystyki, 07- 08 września 2013, Hala Podpromie, Rzeszów

with Brak komentarzy

W dniach 07-08 września 2013 roku na Hali Podpromie w Rzeszowie odbyło się Transgraniczne Forum Ekoturystyki, zorganizowane w ramach projektu „Ekoturys tyka – szansa czy konieczność ?” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za … Read More

XX Wojewódzki Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – wyniki

with Brak komentarzy

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej XX Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” Rzeszów, 28.03.2013 Podkarpacka Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący Stanisłąwa Polański – PTTK Rzeszów 2. Członkowie Krystyna Czubara – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Janusz Danak – Urząd Marszałkowski … Read More

Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej „ Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

with Brak komentarzy

Najważniejszym czynnikiem rozwoju turystyki jest produkt turystyczny, który rozumiemy nie tylko jako dobra i usługi, które kupuje turysta w trakcie swojej podróży, ale również jako przeżycia i wrażenia z nią związane. Produkt postrzegamy jako magnes przyciągający turystów z uwagi na … Read More

1 2 3 4 5 6