XX Wojewódzki Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – wyniki

with Brak komentarzy

logo ojcowizny
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
XX Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę”

Rzeszów, 28.03.2013

Podkarpacka Komisja Konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący
Stanisłąwa Polański – PTTK Rzeszów
2. Członkowie
Krystyna Czubara – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Janusz Danak – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
Maria Głąb – Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku
Helena Prucnal – Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Agnieszka Wałach – ZG PTTK w Warszawie
Małgorzata Haspel – PTTK Rzeszów
Krzystof Prajsner – PTTK Tarnobrzeg
Andrzej Kaczmarzewski – PTTK Tarnobrzeg
Michał Organ – PTTK Rzeszów
Łukasz Kuczmarz – PTTK Rzeszów
Antoni Hadała – PTTK Rzeszów
3. Sekretarz Jury:
Grzegorz Szynal – Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Na etap wojewódzki komisje okręgowe zakwalifikowały łącznie 94 prac ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podkarpacka Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła nagrodzić następujące prace:
Poznajemy Ojcowiznę – protokół 2013

Marian Dzimira Przewodniczący Jury
Przewodniczący Konkursu Stanisław Polański
607 654 394