50 Lat szkolnej turystyki przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

with Brak komentarzy

phoca_thumb_l_50 zsz 1430 lat Szkolnej Turystyki Młdziezowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku pod opieką Pana Mariana Dzimiry.
Pierwsza wzmianka w protokole z Rady Pedagogicznej o powstaniu Szkolnego Koła Turystyczno Krajoznawczego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku pochodzi już z 31 stycznia 1964 roku, a więc niespełna rok po utworzeniu szkoły. Zapisano w nim, że Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze rozwija się planowo, wycieczki odbywają się w niedzielę. Członkami koła są tylko uczniowie, którzy mają pozytywne stopnie w nauce. Koło otrzymało aparat fotograficzny. Opiekunem koła jest prof. Ludwik Lasoń. W kronice z 5 grudnia 1966 roku czytamy, że w szkole utworzono Szkolne Koło PTSM, które liczy 25 osób. Opiekunem Szkolnego Koła PTSM jest również prof. Ludwik Lasoń. W dniu 6 lutego 1969 roku opiekun koła informuje członków Rady Pedagogicznej, że trwa szkolenie teoretyczne z zakresu oznaczania odległości przedmiotów, przewidywania pogody, prawidłowego wyposażenia grup udających się w teren oraz umiejętności wyboru miejsca na biwak. Rok 1980 przyniósł zmianę opiekuna Koła Turystyczno – Krajoznawczego PTTK przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku. Po wielu latach aktywnej działalności na turystycznych szlakach prof. Ludwik Lasoń przekazuje dokumentację, kroniki, sprzęt turystyczny oraz młodzież zrzeszoną w klubie nauczycielowi wychowania fizycznego Panu Józefowi Ciurko. Pod jego opieką nadal organizowane są wycieczki, rajdy oraz obozy wędrowne. Dla potrzeb szkolnej turystyki zakupiono nowy sprzęt turystyczny. Koło liczy 72 członków. Przewodniczącym klubu został Tomasz Stącel z Przeworska, a jego zastępcą Adam Janiec z Jarosławia, sekretarzem została Małgorzata Rut, skarbnikiem Jacek Szular, członkami zarządu zostali Marek Kilański i Janusz Łański. Zarząd Klubu powołał dwie sekcje turystyczne: górską i kolarską. Nowy Zarząd opracował Plan Pracy, w którym to najważniejszym celem było upowszechnianie turystyki pieszej, górskiej i rowerowej, co realizowano poprzez rajdy piesze i rowerowe. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku w sierpniu 1984 roku na wniosek dyrektora szkoły Pana Lesława Domagały powołała na opiekuna SK KT PTTK przy ZSZ Nr 1 w Przeworsku nauczyciela krajoznawcę Pana Mariana Dzimirę. Od września 1984 roku rozpoczęła się prężna działalność Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego PTTK im. Tytusa Chałubińskiego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku na rzecz krajoznawstwa i turystyki z udziałem młodzieży naszej szkoły, która trwa do dnia dzisiejszego. W 1985 roku uchwałą Rady Pedagogicznej powołane zostaje Szkolne Koło PTSM im. Mariusza Zaruskiego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku. Prowadzona jest bardzo bogata działalność turystyczno – wychowawcza dzieci i młodzieży szkolnej. Od 1986 roku zainteresowanie działalnością klubu jest coraz większe, młodzież chętnie wstępuje w jego szeregi. Członkowie uczestniczą w wielu imprezach krajoznawczo – turystycznych, w większości były to i są do dnia dzisiejszego imprezy cykliczne. Do najważniejszych należy zaliczyć:
– Rajdy Turystyczne „ABECADŁO”
– Młodzieżowe Rajdy po Ziemi Przemyskiej
– Rajdy Zimowe „Ślizgami do Góry”
– Zloty do Leżajska „Topienie Marzanny”
– Rajd Szlakami Walk Partyzanckich
– Kolarski Rajd Szlakiem Zamków
– Mały Maraton Kolarski
– Wiosenne Indywidualne Marsze na Orientację
– Noc na Pogórzu
– Wojewódzkie Zloty Turystów Kolarzy
– Ogólnopolskie Zloty Turystów Kolarzy
– Święto Pieczonego Ziemniaka
– Rajd Górski „Beskidem”
– Wojewódzki Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK
– Ogólnopolskie Młodzieżowe Turnieje Turystyczno – Krajoznawcze PTTK
– Rajdy „Nasza Jesień”
– Rajdy Wysokogórskie w Tatry
– Ogólnopolskie Rajdy Warszawskie
– Międzynarodowe Rajdy Przyjaźni „Szlakami Lenina”
– Zawody na Orientację o puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej w Szczecinie
– Wojewódzkie Zloty PTTK
– Festiwale Piosenki Turystycznej – Roztocze
– Wojewódzkie i Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze
– Wojewódzkie i Ogólnopolskie Konkursy Krajoznawcze
„Poznajemy Ojcowiznę”
– Wojewódzkie i Ogólnopolskie Zloty PTSM
– Ogólnopolskie Rajdy Grunwaldzkie
– Wojewódzkie Konkursy Turystyczne Dzieci i Młodzieży Szkolnej „ Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”
– Wojewódzkie i Ogólnopolskie Konkursy „Na najlepszy
SK KT”.
Przewodniczącymi Szkolnego Klubu Krajoznawczo -Turystycznego PTTK im. Tytusa Chałubińskiego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku w latach 1983 – 2013 byli: Tomasz Stącel, Małgorzata Kojder, Mariusz Gilarski, Piotr Kolano, Grzegorz Tonia, Franciszek Mróz, Mariusz Czupik, Łukasz Machniak, Bartłomiej Szymański, Paweł Mazurek,Krzysztof Portas, Karol Marszałek, od września 2013 roku Mateusz Lis.