Zarząd Oddziału PTSM w Przemyślu organizuje
następujące kursy w 2022 roku:

1. KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Koszt kursu – 100 zł

2. KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Koszt kursu – 120 zł

3. KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH I OBOZÓW WĘDROWNYCH

Koszt kursu – 100 zł

TERMINY KURSÓW:

I kurs od 16.05.2022 do 22.05.2022 – Przeworsk

1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
3. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

II kurs od 6.06.2022 do 12.06.2022 – Rzeszów

1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
3. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

III kurs od 20.06.2022 do 26.06.2022 – Przemyśl

1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
3. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

WARUNKI UCZESTNICTWA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU:

– ukończone 18 lat
– minimum średnie wykształcenie
– predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

O NAS:
– mamy 30-letnie doświadczenie,
– posiadamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,
– posiadamy akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie,
– jesteśmy organizatorami: kolonii, zimowisk, rajdów, obozów wędrownych i zlotów.
– zarządzamy 17 Szkolnymi Schroniskami Młodzieżowymi.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

– Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą poczty elektronicznej: pttk-ptsm@wp.pl
– Należy podać imię i nazwisko, termin kursu oraz telefon kontaktowy.
– Informacja o kursach pod nr telefonu: 605 144 102