Zarząd Oddziału PTSM w Przemyślu organizuje
następujące kursy w 2021 roku:

1. KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Koszt kursu – 80 zł

2. KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Koszt kursu – 90 zł

3. KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH I OBOZÓW WĘDROWNYCH

Koszt kursu – 80 zł

TERMINY KURSÓW:
do uzgodnienia pod telefonem 605 144 102

WARUNKI UCZESTNICTWA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU:
– ukończone 18 lat
– minimum średnie wykształcenie
– predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

O NAS:
– mamy 30-letnie doświadczenie,
– posiadamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,
– posiadamy akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie,
– jesteśmy organizatorami: kolonii, zimowisk, rajdów, obozów wędrownych i zlotów.
– zarządzamy 17 Szkolnymi Schroniskami Młodzieżowymi.

ZAPISY I INFORMACJE:
Oddział PTSM w Przemyślu, ul. Lelewela 6, 37 – 700 Przemyśl
PKO Oddział I w Przemyślu, Nr rachunku 03 1020 4274 0000 1102 0017 2999
Telefon: 605 144 102