Wojewódzka Konferencja „Razem Bezpieczniej”

with Brak komentarzy

W dniach 7 – 9.10.2013 roku w Łączkach k/Leska odbyła się Wojewódzka Konferencja pod nazwą: Współpraca zespołów ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi, placówkami wychowania pozaszkolnego, oraz domami dziecka województwa podkarpackiego. Celem konferencji była analiza bezpieczeństwa w szkole i placówkach województwa podkarpackiego, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz podsumowanie realizacji zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznie”

phoca_thumb_l_dscf0129

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele:
– Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
– Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Szkole – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
– Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpiecznych Wakacji,
– Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
– Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu,
– Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
– Gminy Zagórz
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie
– Polskiego Związku Motorowego
– Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
– Zespołu Szkół Leśnych w Lesku
– Organizacji Pozarządowych – Organizatorzy Wypoczynku Letniego i Zimowego
– Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
– Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
– Placówek Wychowania Pozaszkolnego
– Domów Dziecka