Wielki sukces krasomówców z Województwa Podkarpackiego

with Brak komentarzy

W dniach 19 – 22 listopada 2015 roku w Legnicy odbył się XXXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych oraz XVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Gimnazjalnych.
Nikola Pieniążek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
III miejsce zajęła Nikola Pieniążek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Anna Rosół. Ładnie zaprezentowała się w konkursie Maria Telega ze Szkoły Podstawowej w Sieteszy pod opieką Pani Doroty Wójcik.
VI miejsce zajęła Natalia Kunach z Zespołu Szkół w Nowosielcach pod opieką Pani Pauliny Winiarz. Karolina Lis z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku zajęła VIII miejsce. Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Sabina Cieślak. Pozostali uczestnicy z Województwa Podkarpackiego również odnieśli sukcesy. Wiktoria Nawój z Zespołu Szkół w Hermanowicach zajęła VII miejsce pod opieką Pana Sławomira Jakubca, a Dawid Nodżak z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyśli w Golubiu – Dobrzyniu zdobył II miejsce. Ucznia do konkursu przygotowała Pani Edyta Hrymak.

Finaliści konkursu ze Szkół Podstawowych
Finaliści konkursu ze Szkół Podstawowych
Jury konkursu
Jury konkursu
Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla  laureatów konkursu wręczył Marian Dzimira członek Jury konkursu
Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla laureatów konkursu wręczył Marian Dzimira członek Jury konkursu
Wiktoria Nawój z Zespołu Szkół w Hermanowiczach z opiekunem Panem Sławomirem Jakubcem
Wiktoria Nawój z Zespołu Szkół w Hermanowiczach z opiekunem Panem Sławomirem Jakubcem
Młodym laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Marian Dzimira
Przewodniczący Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Przeworsku
Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy