40 LAT Oddziału PTSM w Przemyślu 1975 – 2015

with Brak komentarzy

Jubileusz 40 – lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Przemyślu to podniosłe wydarzenie w życiu towarzystwa, miasta, województwa i Polski. Jest okazją do przypomnienia zasłużonych działaczy Oddziału PTSM w Przemyślu i zauważenia wszystkich, którzy kreowali jego wizerunek. Młodzież zrzeszona w Oddziale PTSM w Przemyślu w sposób bardzo emocjonalny, wpisuje się w Jubileusz poprzez poznawanie skarbów kulturowych i przyrodniczych kraju ojczystego, pielęgnowanie tożsamości narodowych i kulturowych oraz aktywność fizyczną podczas wędrówek po szlakach turystycznych. Swoją postawą i wieloma osiągnięciami w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach krajoznawczo – turystycznych daje świadectwo przynależności do towarzystwa angażując, wszystkie swoje uczucia w pozytywny wizerunek Oddziału PTSM w Przemyślu. Nie sposób nie wspomnieć o opiekunach Szkolnych Kół PTSM -współtwórców sukcesów naszego towarzystwa. Ludzi, którzy znaleźli tych młodych krajoznawców, często współtwórców ich sukcesów – Nauczycieli Kraju Ojczystego. Z okazji Jubileuszu z radością i satysfakcja pragnę złożyć wyrazy najwyższego uznania i serdeczne gratulacje wszystkim członkom PTSM zrzeszonym w Oddziale Przemyskim oraz jego przyjaciołom i sympatykom. Ich zaangażowanie, zapał i kreatywność złożyły się na 40 – letni dorobek naszego towarzystwa. Niech ten Jubileusz stanie się jeszcze większą motywacją do dalszej pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Marian Dzimira
Prezes Oddziału PTSM w Przemyślu