XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Wrocław 3-5 Listopada 2017 r.

with Brak komentarzy

W dniach 3 – 5.11.2017 roku we Wrocławiu odbył się XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, podczas którego zostali wyróżnieni: Godnością Członka Honorowego PTSM Pani Aleksandra Pieczek z Oddziału PTSM w Przemyślu, Srebrną Odznaką Honorową PTSM Marek Tonia … Read More

Zjazd Sprawozdawczy delegatów Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie

with Brak komentarzy

W dniu 21 marca 2017 roku w Schronisku Młodzieżowym PTSM „ALKO” w Rzeszowie odbył się Zjazd Sprawozdawczy delegatów Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie. Wicemarszałek Maria Kurowska została wyróżniona Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz TPD” za wieloletnią pracę społeczną … Read More

Finał XI Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

with Brak komentarzy

Celem konkursu jest promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn, wyszukiwanie, tworzenie oraz prezentacja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych przez dzieci i młodzież szkolną. Kontynuowanie i upowszechnianie tradycji rodzinnych, środowiskowych oraz regionalnych. W dniu 8 listopada 2016 r., po wysłuchaniu prezentacji … Read More

90 lat Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce 1926 – 2016 | 85 lat Schroniska Młodzieżowego PTSM „OLEANDRY” w Krakowie 1931 – 2016

with Brak komentarzy

RUCH SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH NA ŚWIECIE I W POLSCE. Idea schronisk młodzieżowych na świecie jest realizowana ponad 100 lat. Jej prekursorem był w sierpniu 1909 r. niemiecki nauczyciel Richard Schirmann, który stworzył ideę schronisk młodzieżowych. Zaowocowała ona uruchomieniem w 1912 roku … Read More

1 2 3 4 5 7