X Walne Zebranie Oddziału PTSM w Przemyślu

with Brak komentarzy

27 listopada 2021 roku w Schronisku Młodzieżowym PTSM „Alko” w Rzeszowie odbyło się X Walne Zebranie Oddziału PTSM w Przemyślu.
Zasłużonym działaczom PTSM zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia.
Delegaci X Walnego Zebrania PTSM wybrali nowe władze na 5-letnią kadencję.
Prezesem Oddziału PTSM w Przemyślu został wybrany ponownie kol. Marian Dzimira.
Delegaci i zaproszeni goście mieli okazję do spotkania i wspomnień ze szlaków turystycznych i imprez organizowanych przez oddział PTSM w Przemyślu, Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie oraz schronisko Młodzieżowe PTSM w Przemyślu. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i długo pozostanie w pamięci jego uczestników.