Podsumowanie zadania publicznego pn.: „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy w 120 – rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznicę śmierci”

with Brak komentarzy

16 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się podsumowanie zadania publicznego pn.: „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy w 120 – rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznicę śmierci”, organizowanego przez Mariana Dzimirę – Przewodniczącego Konkursu.

W bieżącym roku szkolnym odbyły się cykliczne konkursy związane z edukacją patriotyczną dzieci i młodzieży. Pierwszy z nich związany z osobą Prymasa Tysiąclecia w ramach zadania publicznego pn. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy w 120-rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznicę śmierci”.

W konkursie wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim wzięło udział 155 osób. Konkurs polegał na przypomnieniu dzieciom i młodzieży szkolnej, postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy Prymasa Tysiąclecia. Jako człowiek głębokiej wiary i miłości do Kościoła i Ojczyzny. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał, „kochał Ojczyznę więcej niż własne serce”. Jury konkursu nagrodziło 50 uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w tym konkursie.

Natomiast celem XVI Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego„Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” była promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn, wyszukiwanie, tworzenie oraz prezentacja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych przez dzieci i młodzież szkolną. Kontynuowanie i upowszechnianie tradycji rodzinnych i środowiskowych. W konkursie uczestniczyło 102 osoby, nagrodzono 44 uczniów Szkól Podstawowych i Ponadpodstawowych z 17 drużyn/zespołów.

Celem Konkursu Fotograficznego pn. „Moja mała Ojczyzna – Powiat Przeworski” było rozbudzanie wśród młodych ludzi zamiłowania do małych Ojczyzny jakimi jest najbliższe ich otoczenie oraz inspirowanie dzieci i młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki rowerowej, pieszej i rodzinnej. Budowanie i umacnianie więzi w grupie, pogłębianie wzajemnych relacji oraz kształtowanie cech i postaw pożądanych w życiu społecznym młodego pokolenia. Popularyzowanie poprzez konkursform aktywności ruchowej oraz uprawiania turystyki na terenie Powiatu Przeworskiego. Zdobywania odznak turystycznych. Ukazanie w obiektywie przeworskiej kultury, tradycji, zabytków, atrakcji turystycznych, przyrody oraz symboli charakterystycznych dla Powiatu Przeworskiego. Do konkursu zgłoszono 59 prac fotograficznych, nagrodzono22 uczniów ze Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych.

Zadanie publiczne pod nazwą „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy w 120-rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznicę śmierci zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Przeworskiego.

Marian Dzimira
Przewodniczący Konkursu