Podsumowanie konkursów: wiedzy o Armii Krajowej i plastycznego „W poszukiwaniu atrakcji turystycznych Powiatu Przeworskiego”

with Brak komentarzy

W dniu 8 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie wiedzy o Armii Krajowej i konkursie plastycznym „W poszukiwaniu atrakcji turystycznych Powiatu Przeworskiego” w ramach realizowanego przez Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku zadania pn. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy”. Współorganizatorem konkursów był Oddział PTSM w Przemyślu, Schronisko Młodzieżowe PTSM „Alko” w Rzeszowie oraz Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu. W uroczystości uczestniczyło 150 laureatów z województwa Podkarpackiego.Nagrody laureatom wręczyli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia pani Joanna Mordarska i Wicestarosta Przeworski pan Jacek Kierepka. Uroczystości przewodniczył Przewodniczący Konkursu Pan Marian Dzimira. Zarząd Powiatu Przeworskiego udzielił dotacji na realizację tego zadania. Laureatom serdecznie gratulujemy.