Zapraszamy na Wojewódzki Konkurs Krasomówczy do Przemyśla!

with Brak komentarzy

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy
Drodzy uczniowie

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się w piątek, 25 października br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy, przez wiele ostatnich lat był organizowany w Przeworsku przez Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku. Dyrektorem konkursu był Pan Marian Dzimira, który w ubiegłym roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Przeprowadzenie kolejnej edycji konkurs zostało powierzone Schronisku Młodzieżowemu PTSM Matecznik w Przemyślu, a co za tym idzie nastąpiła zmiana miejsca konkursu na Przemyśl. Tak więc konkurs organizowany w Przemyślu jest kolejną edycją tych organizowanych w Przeworsku.

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy organizowany w Przemyślu wpisuje się w Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy i jest jego etapem. Jest to jeden z najstarszych konkursów turystyczno-krajoznawczych w Polsce, a jego istotą jest jak najpiękniej opowiedzieć o swej Ojczyźnie, wykorzystując wiedzę krajoznawczą.

Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych: szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

Zwracamy się do Was, Drodzy Uczniowie, z serdecznym zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie, który z pewnością poszerzy Wasze horyzonty, pozwoli poznać nowych ludzi o ciekawych zainteresowaniach oraz podzielić się z innymi Waszą fascynacją, która ma na imię „Polska”. Czekają na Was atrakcyjne nagrody, dyplomy i upominki, a najlepsi będą reprezentować nasze województwo na ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Legnicy.

Do Państwa dyrektorów, nauczycieli i wychowawców zwracamy się z gorącą prośbą promocji konkursu w swoich placówkach, oraz wsparcie uczniów i wychowanków w wyborze tematu wypowiedzi i jej przygotowaniu.

Współorganizatorami konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie, Fundacja Kompas, Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu i Szkoła Podstawowa w Hermanowicach.

Zapraszamy do polubienia i śledzenia Facebooka Schroniska Młodzieżowego PTSM „Matecznik” facebook.com@sm.matecznik i strony www.ptsm-matecznik.pl/wkk, gdzie z czasem będziemy prezentować informacje dotyczące konkursu.


Organizatorzy
Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

 

Pismo przewodnie Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego – Przemyśl 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego – Przemyśl 2019

Formularz zgłoszeniowy na Wojewódzki Konkurs Krasomówczy – Przemyśl 2019