Strefa płatnego parkowania w Rzeszowie

Paid parking zone in Rzeszow

Strefy płatnego parkowania zostały wprowadzone od 1.01.2016 roku w centrum Rzeszowa.

1) Strefy płatnego parkowania „niebieską” – ograniczoną ulicami: Marcina Borelowskiego, Stefana Czarneckiego, Stanisława Jabłońskiego, Artura Grottgera, Piotra Bardowskiego, Stefana Batorego, Aleksandra Fredry, Bartosza Głowackiego, Targową, Fryderyka Szopena, Aleją Lubomirskich, Zamkową, płk. Leopolda Lisa – Kuli, płk. Łukasza Cieplińskiego, ks. Józefa Jałowego.

2) Strefy płatnego parkowania „pomarańczową”, obejmującą pozostałe ulice zlokalizowane w strefie.

Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych strefy pobierane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

W podstrefie „I”, „niebieskiej”, wprowadza się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w wysokości:
1) za pierwszą godzinę – 2 PLN;
2) za drugą godzinę – 2,40 PLN;
3) za trzecią godzinę – 2,80 PLN;
4) za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2 PLN.
2. W podstrefie „II”, „pomarańczowej”, wprowadza się stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych w wysokości 1,50 PLN za każdą godzinę postoju.

Parkingi darmowe (niestrzeżone)w strefach płatnego parkowania:
ul. Bożnicza (1 i 2)
ul. Okrzei (3)
ul. Słowackiego (4 i 5)
ul. Szpitalna (6) – możliwość parkowania autokarów
przy Moście Zamkowym (7)
ul. Podpromie (8) – możliwość parkowania autokarów
ul. Jałowego (9 i 10)
ul. Pułaskiego (11)

Parkingi płatne (całodobowe):
ul. Kopernika (1)
ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a (2)

English version