Finał XXII Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

with Brak komentarzy

W dniu 16 czerwca 2015 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas i Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka wzięli udział w uroczystym podsumowaniu XXII Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Podkarpacki … Read More

Wielki sukces podkarpackich krasomówców

with Brak komentarzy

Konkursy tradycyjnie odbywają się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Legnicy oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Celem Konkursów Krasomówczych jest przede wszystkim: – zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, – rozbudzenie zamiłowania … Read More

Odznaczenia dla działaczy PTTK i PTSM

with Brak komentarzy

W dniu 5 czerwca 2014 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator … Read More

III Międzynarodowe Targi Turystyczne w ramach Transgranicznego Forum Ekoturystyki, 07- 08 września 2013, Hala Podpromie, Rzeszów

with Brak komentarzy

W dniach 07-08 września 2013 roku na Hali Podpromie w Rzeszowie odbyło się Transgraniczne Forum Ekoturystyki, zorganizowane w ramach projektu „Ekoturys tyka – szansa czy konieczność ?” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za … Read More

1 2 3 4