Rynek
Centralnym placem Starówki jest Rynek z Ratuszem i studnią z XVII w. Obecny Rynek odbiega nieco od pierwotnego XV-wiecznego wyglądu – tylko trzy pierzeje zabudowane są kamienicami, które w ciągu wieków ulegały przebudowom. Znajdują się w nich hotele, restauracje, kluby, puby, muzea, różne instytucje. Jedną
z bardziej interesujących jest kamienica nr 19. Odkryte w podziemiach fragmenty ceglano-kamiennych murów
i sklepień oraz ostrołukowych gotyckich nadproży, które można obejrzeć w PTT, pozwalają datować początki powstania tego obiektu na przełom XV i XVI w. W letnie wieczory na scenie obok Ratusza można oglądać występy znanych wokalistów, grup muzycznych i taneczno-wokalnych.
Ratusz
Najokazalszą budowlą w Rynku jest Ratusz stojący samotnie w narożu zachodniej pierzei. Początki jego powstania sięgają końca XVI w. Zbudowany został przez Mikołaja Spytka Ligęzę przypuszczalnie przed 1591 r. na murach wcześniejszej budowli. Według przeprowadzonych ostatnio badań – w podziemiach ratusza odkryto fragmenty starych murów i sklepień oraz piwnice sięgające pod ul. Słowackiego. Adaptację budynku Ratusza dla potrzeb Rady Miejskiej podjęto w latach 1867 i 1884, następnie w latach 1897-98 przeprowadzono jego gruntowną przebudowę i rozbudowę. Nadbudowano drugie piętro, wykonano reprezentacyjną klatkę schodową, nad nią dwie wieżyczki, przedłużono budynek w kierunku wschodnim o część opartą na arkadach, urządzając na piętrze dużą salę obrad. W toku tej modernizacji Ratusz otrzymał modny wówczas wystrój pseudogotycki. Szczyt ozdobiono zegarem, a ponad nim umieszczono orła wykonanego z pozłacanej blachy miedzianej. Ostatni kapitalny remont przeprowadzono w rzeszowskim Ratuszu równo 100 lat po poprzednim – zakończono go w 1996 r. starając się przywrócić budynkowi dziewiętnastowieczny wygląd i wystrój.
Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszowskie Piwnice
Podziemna Trasa Turystyczna, o długości 369 m, przebiega pod kamienicami i płytą Rynku. Obejmuje 25 piwnic
i 15 korytarzy, sięgających 10 m w głąb ziemi, którym nadano nazwy odnoszące się do funkcji oraz do historii miasta. Można tu obejrzeć relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat
i zawiasów, tajemne przejścia. W niższych partiach magazynowano towary wymagające niskich temperatur,
a w czasie najazdów tatarskich i wojen były schronieniem dla mieszkańców grodu.
Dawny Konwent Pijarów
Konwent Pijarów obejmował kościół, klasztor i szkołę. Centralne miejsce w Zespole Popijarskim zajmuje kościół pw. Św. Krzyża, wybudowany w latach 1644-1649 według projektu Tylmana z Gameren. Jest jednonawową świątynią z dwiema wieżami w fasadzie oraz kaplicą od strony północnej. Wystrój późnobarokowy, z dekoracjami stiukowymi Jana Ch. Falconiego z końca XVII w. W prezbiterium, przy wejściu do zakrystii, znajduje się mauzoleum rodu Lubomirskich. W budynku klasztornym znajduje się obecnie Muzeum Okręgowe, posiadające bogate zbiory z zakresu sztuki, historii, etnografii i archeologii, eksponowane w formie stałych ekspozycji (m.in. Galeria Dąbskich) lub wystaw czasowych. W dawnym refektarzu można zobaczyć freski z końca XVII w. Ojcowie Pijarzy w 1658 r. założyli przy klasztorze Collegium Ressoviense. Uczył tu ks. Stanisław Konarski – obecnie patron I LO. Szkoła jest jedną z najstarszych w Polsce. Wielu jej wychowanków chlubnie zapisało się na kartach historii i kultury polskiej, m.in. Ignacy Łukasiewicz, Józef S. Pelczar, Władysław Sikorski, Władysław Szafer czy Julian Przyboś.
Zamek Lubomirskich
Budowę zamku rozpoczął pod koniec XVI w. ówczesny właściciel Rzeszowa – Mikołaj Spytek Ligęza. W 2 poł. XVII w. Lubomirscy rozbudowali i otoczyli zamek kamiennym murem obronnym z bastionami. Obecny wygląd zawdzięcza ostatniej przebudowie na przełomie XIX i XX w. W zamku mieści się Sąd i Prokuratura.
Letni Pałac Lubomirskich
Wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w. przez Tylmana z Gameren, rozbudowany w połowie XVIII w. przez K.H. Wiedemanna, przebudowany w 1904 r. Dawna letnia rezydencja Lubomirskich, odnowiona w latach 1981-1985. Od 2002 roku budynek dzierżawił Uniwersytet Rzeszowski. W lipcu 2013 roku nieruchomość odzyskali ostatni prywatni właściciele – rodzina Nieciów, która pałac wystawiła na sprzedaż. Budynek zakupiła Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie. Obecnie trwa tam remont.
Wille secesyjne
Przy alei Pod Kasztanami znajdują się wille secesyjne: nr 6 – wybudowana w 1903 r. według projektu
inż. K. Hołubowicza, eklektyczna, z bogatą elewacją i popiersiem A. Mickiewicza w niszy; oraz dwie wille w stylu szwajcarskim, zaprojektowane przez T.M. Tekielskiego: nr 8 (1899) i nr 10 (1900), zwanej Pod Sową, na której znajduje się zegar słoneczny z sentencją: Widzisz godzinę, nie znasz godziny.
Kościół Farny pw. św. Stanisława i św. Wojciecha
Kościół parafialny istniał już przed 1363 r. natomiast powstanie obecnej budowli można datować na pocz. XV w. Najprawdopodobniej najstarsza jego część czyli gotyckie prezbiterium pochodzi z 1434 r. Na pocz. XVI w. kościół został otoczony ziemnym wałem, później zniszczony przez pożar w 1621 r. i odbudowany w 1623 r. staraniem Mikołaja Spytki Ligęzy. W 1754 r. przebudowano nawę główną, dobudowano nawy boczne i nadano mu wystrój barokowy. Ostatnio był restaurowany w latach: 1962-65, 1971-72 i 1976. W swojej obecnej postaci kościół tworzy masywną trójnawową budowlę utrzymaną w stylu barokowym. Wyposażenie kościoła jest różnorodne, pochodzące przeważnie z XVIII w. Przy kościele wznosi się wysoka, kwadratowa wieża-dzwonnica, barokowa, przykryta kopulastym hełmem, wybudowana w XVII w.
Pomnik Czynu Rewolucyjnego
Pomnik Czynu Rewolucyjnego, autorstwa Mariana Koniecznego, wzniesiony w 1974 r., nosi także nazwę Pomnika Walk Rewolucyjnych. Poświęcony jest walkom o wolność, toczonym na Rzeszowszczyźnie.
Okrągła kładka
Nad skrzyżowaniem ulic Piłsudskiego i Grunwaldzkiej wybudowano okrągłą kładkę dla pieszych – jedyną
w Europie. Ze względu na kształt i wykorzystane materiały budowlane, została uznana za najciekawszą budowlę w tej kategorii.
Zespół Klasztorny Bernardynów
Klasztor Bernardynów z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii powstał w pierwszej połowie XVII w. Pierwotnie stał tu drewniany kościółek, zbudowany w 1536 r. W prezbiterium znajdują się pomniki rodziny Ligęzów. W sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – Patronki Rzeszowa – znajduje się późnogotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1513 r. W 2008 r. kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej i Szajna Galeria
Teatr im. Wandy Siemaszkowej – pierwszy profesjonalny teatr dramatyczny w Rzeszowie, założony w 1944 r. jako Teatr Narodowy Ziemi Rzeszowskiej – to dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, wzniesiony w latach 1890-1900. Na jego scenie debiutowali tak znakomici artyści, jak Adam Hanuszkiewicz czy Zdzisław Kozień.
Co roku organizowane są tu Rzeszowskie Spotkania Teatralne. W Teatrze im. W. Siemaszkowej, w specjalnie przygotowanej galerii, umieszczono stałą ekspozycję prac Józefa Szajny. Artysta w marcu 1997 r. przekazał prace miastu, w którym się urodził.
Synagogi – Staromiejska i Nowomiejska
W Synagodze Staromiejskiej (Małej) z XVI/XVII w., odbudowanej w latach 1953-1963, mieści się obecnie Archiwum Państwowe, natomiast w Nowomiejskiej (Dużej) z końca XVII w., przebudowanej w latach 1705-1712 przez Jana Ch. Belottiego, znajduje się Biuro Wystaw Artystycznych.
Teatr Maska i Muzeum Dobranocek
Teatr Maska jest profesjonalnym teatrem lalki i aktora. Jego repertuar obejmuje sztuki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W wydzielonych pomieszczeniach znajduje się Muzeum Lalek Teatralnych. W budynku Teatru ma swoją siedzibę jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek z wyjątkową kolekcją pamiątek z popularnych animacji dla dzieci, powszechnie nazywanych dobranockami. To miejsce magiczne – wehikuł czasu przenoszący w inny wymiar, w krainę wspomnień, wzruszeń i dobrych emocji – w świat bajki.
Rzeszowska Fontanna Multimedialna
U podnóża Zamku i Pałacu letniego Lubomirskich znajduje się Rzeszowska Fontanna Multimedialna. Główną atrakcją kompleksu fontann są tańczące w rytm muzyki strumienie wody oraz ekran wodny, na którym wyświetlane są prezentacje filmowe i laserowe. Największym zainteresowaniem cieszą się pokazy specjalne, prezentowane w sobotnie wieczory. Spektakle, będące połączeniem muzyki, światła i wody, można podziwiać codziennie od maja do października. Amfiteatr, fontanna i Aleja Lubomirskich z podświetlonymi zabytkowymi drzewami, to atrakcyjne miejsce: zabawy dla najmłodszych, spotkań dla młodzieży oraz wypoczynku muzyki, światła i wody, można podziwiać codziennie od maja do października. Amfiteatr, fontanna i Aleja Lubomirskich z podświetlonymi zabytkowymi drzewami, to atrakcyjne miejsce: zabawy dla najmłodszych, spotkań dla młodzieży oraz wypoczynku dla mieszkańców i turystów.
Muzeum Okręgowe
35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 19
tel.: 17 853 52 78 (sekretariat)
tel./fax: 17 853 60 83
www.muzeum.rzeszow.pl
Muzeum Etnograficzne
Oddział Muzeum Okręgowego
Kierownik: Damian Drąg
35-064 Rzeszów
Rynek 6
tel. 17 86 20 217
http://www.muzeum.rzeszow.pl
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 12
35-064 Rzeszów
(wejście od ul. Baldachówka)
tel. 17 875 41 98
www.muzeum.rzeszow.pl
Muzeum Diecezjalne
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
tel. 17 853 56 53
www.diecezja.rzeszow.pl
Muzeum Łowiectwa
Siedziba Muzeum Łowiectwa znajduje się w budynku Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie. Eksponaty
– to dzika zwierzyna łowna. Zwiedzanie możliwe po telefonicznym uzgodnieniu.
ul. Ks. Jałowego 25
35-064 Rzeszów
tel. 853 35 46
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
tel. 17 748 36 51 (biuro)
tel. 17 748 36 52 (rezerwacja)
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
http://www.muzeumdobranocek.com.pl
godziny otwarcia:
wtorek-piątek – 9.00 – 16.00
sobota – niedziela – 9.00 – 17.00
poniedziałek – nieczynne
Muzeum Lalek Teatralnych
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
tel. 17 862 68 08
www.teatrmaska.pl/muzeum.html
Prywatne Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie
ul. Kochanowskiego 19
35-208 Rzeszów
tel. 601 885 820
http://www.muzeumtechniki.rzeszow.pl
Park Linoskoczek w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Rodzinna
tel. 790 801 606
http://www.park-linoskoczek.pl/stronaglowna.html
Rzeszowski Parki Linowy EKSPEDYCJA
Rzeszów, Olszynki nad Wisłokiem
tel. 535 988 388
http://www.expedycja.rzeszow.pl/