XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Wrocław 3-5 Listopada 2017 r.

with Brak komentarzy

W dniach 3 – 5.11.2017 roku we Wrocławiu odbył się XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, podczas którego zostali wyróżnieni: Godnością Członka Honorowego PTSM Pani Aleksandra Pieczek
z Oddziału PTSM w Przemyślu, Srebrną Odznaką Honorową PTSM Marek Tonia i Łukasz Wąsik, brązową Odznaką Honorową Sławomir Jakubiec. Wiceprezesem Zarządu Głównego PTSM został wybrany dyrektor Schroniska Młodzieżowego PTSM w Rzeszowie Pan Marian Dzimira. Pana Marek Tonia został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTSM, a Pan Sławomir Jakubiec członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTSM. W Zjeździe brali udział członkowie Szkolnego Koła PTSM przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku Filip Tonia i Piotr Tonia.