„Rzeszów – miasto, w którym mieszkają moje turystyczne marzenia” – Sprawozdanie

with Brak komentarzy

logo_pttk_jpg

Sukcesem organizacyjnym zakończyła się realizacja zadania publicznego, które było dofinansowane z Budżetu Gminy Miasto Rzeszów pod nazwą „Rzeszów –  miasto, w którym mieszkają moje turystyczne marzenia”. Zadanie było realizowane od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2017 roku na terenie miasta Rzeszowa przez Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie i składało się z 3 wydarzeń.  Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia edukacyjne  pn. „Poznajemy atrakcje turystyczne Rzeszowa”,  w których uczestniczyło 410 osób w większości dzieci i młodzież szkół rzeszowskich. Uczestnicy wydarzenia zwiedzili rzeszowskie atrakcje turystyczne, między innymi Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice”. W Schronisku Młodzieżowym PTSM „Alko”  zapoznali się z działalnością krajoznawczo – turystyczną schroniska, uczestniczyli  w konkursach i zabawach. Część zajęć odbyła się w Tygodniu Turystyki Młodzieżowej i Światowego Dnia Turystyki na co organizatorzy zwrócili zczególną uwagę uczestnikom zajęć edukacyjnych.

Drugim zadaniem był konkurs na plakat „Magiczne miasto Rzeszów”, do oceny zgłoszono 68 prac konkursowych, z których nagodzono 37. Zorganizowano wystawę nagrodzonych prac, która przez kilka lat będzie służyła jako dekoracja schroniska. Wystawy w schronisku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród turystów i gości, zachęcają do odwiedzania obiektów i atrakcji przedstawionych na pracach plastycznych dzieci i młodzieży z Rzeszowa.

Wydarzeniem podsumowującym zrealizowane zadanie publiczne była konferencja pn. „Rzeszów –  miasto w którym mieszkają moje turystyczne marzenia” . W konferencji uczestniczyło 60 osób w tym laureaci konkursu plastycznego, którym uroczyście wręczono nagrody. Prelegenci w swoich prezentacjach wirtualnie przenieśli uczestników konferencji w magiczną podróż po miejscach i najpiękniejszych zakątkach oraz atrakcjach turystycznych Rzeszowa. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem i pysznym tortem.

                                                                            Opracował:   Marian Dzimira