30 lat Schroniska Młodzieżowego PTSM „Matecznik” w Przemyślu

with Brak komentarzy

W dniach 12 – 13 maja 2017 roku w Schronisku Młodzieżowym PTSM „Matecznik” w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 30–lecia rozpoczęcia działalności schroniska z udziałem Prezesa ZG PTSM Panem Henrykiem Gołębiewskim, członkami Zarządu Głównego PTSM, władzami Oddziału PTSM w Przemyślu i zaproszonymi gośćmi. Pracownikom schroniska i działaczom PTSM wręczono odznaczenia PTSM i dyplomy honorowe. Obchody 30-lecia potrwają do 7 października 2017 roku z udziałem dzieci i młodzieży z Kół i Klubów PTSM zrzeszonych w Oddziale PTSM w Przemyślu.

image002

Budynek, w którym obecnie mieści się schronisko został wybudowany w okresie międzywojennym w roku 1928 z przeznaczeniem na bursę ludową dla dzieci z terenów podmiejskich i wiejskich, które uczęszczały do II Liceum Ogólnokształcącego im prof. Kazimierza Morawskiego. Bursa ta funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. W roku 1945 w dalszym ciągu budynek pełnił funkcje internatu szczególnie dla młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego. Trwało to do czasu budowy nowego budynku II Liceum. Wtedy budynek stał się Punktem Filialnym Szkoły Nr 10 dla klas I-III. W okresie późniejszym został opuszczony, pomimo tego że stanowił własność miasta Przemyśla nie został on zagospodarowany co sprawiło, że przez wiele lat niszczał i został zdewastowany. Pozostały tylko mury, natomiast zniszczeniu uległo wnętrze i wyposażenie budynku.

image004
Budynek Filialny Szkoły Nr 10 w Przemyślu przekazany na schronisko

W okresie stanu wojennego władze miasta oraz Komisarz Wojskowy chcieli wyburzyć budynek i teren przeznaczyć pod inną zabudowę. Jednak opór Rady Miejskiej łącznie z wiceprzewodniczącym rady Panem Andrzejem Szopą spowodował wstrzymanie tej decyzji. W międzyczasie rozpoczęto rozmowy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, które po stronie stowarzyszenia prowadził Sekretarz Generalny PTSM Pan Marek Piekutowski, ówczesny dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Ministerstwa Oświaty. Natomiast władze Przemyśla reprezentował Prezydent Przemyśla Pan Bogusław Pruchnik. Doszło do spotkania władz miasta z Zarządem Głównym PTSM w Krasiczynie, na wyjazdowym posiedzeniu na którym ustalono, że budynek zostanie poddany gruntownemu remontowi z przeznaczeniem na stałe Schronisko Młodzieżowe PTSM. Duże wsparcie dla tego pomysłu wykazał Prezydent Przemyśla Pan Bogusław Pruchnik. Prace remontowe zniszczonego budynku prowadziła firma polonijna „Carpatia” z siedzibą w Roźwienicy. Wyjątkowo dużo pracy w organizację schroniska włożyli Pani Elżbieta Szopa, która za swój wkład została wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Sekretarz Oddziału PTSM w Przemyślu Pan Wojciech Dudek.

image006
image008
Remont budynku obecnego schroniska

image010
Goście i członkowie Koła PTSM SP Nr 1 w Przemyślu podczas uroczystego otwarcia Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu

image012

Ostatecznie budynek został oddany uroczyście 3 października 1987 roku w obecności Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Bogusława Pruchnika, Wojewody Przemyskiego Pana Andrzeja Wojciechowskiego, członków Zarządu Głównego PTSM na czele z nowym już Sekretarzem Generalnym Panem Markiem Szpechtem, działaczy Zarządu Oddziału PTSM w Przemyślu, opiekunów Szkolnych Kół PTSM oraz Kierowników Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. Remont kapitalny wraz z wyposażeniem wyniósł około 80 milionów złotych. Fundusz na remont budynku i wyposażenie został pozyskany z Ministerstwa Oświaty dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Marka Piekutowskiego.
Pierwsi turyści zameldowali się w schronisku 7 października 1987 roku. Pierwszym dyrektorem placówki została Pani Elżbieta Szopa. Łącznie w schronisku zatrudnionych było wówczas 5 osób na pełnych etatach. Środki na jego utrzymanie oraz płace do końca 1990 roku otrzymywano z Zarządu Głównego PTSM. Od tego czasu schronisko stało się samodzielne. Kolejnymi dyrektorami byli Pani Bronisława Kamińska od 1992 roku do 31.08.1999 roku. Pan Marian Dzimira od 1.09.1999 do 31.08.2010 roku. Od czasu oddania do użytku schroniska w 1987 roku nie były prowadzone remonty i inwestycje, wyposażenie jego było zniszczone i przestarzałe. Objęcie funkcji dyrektora schroniska przez Pana Mariana Dzimirę wiązało się z natychmiastowym przystąpieniem do remontu obiektu z własnych wypracowanych środków. Konieczne było w krótkim czasie podniesienie standardu świadczonych usług przez schronisko. W pierwszej kolejności dyrektor rozpoczął promocję schroniska i likwidację taniej noclegowni, za taką bowiem w środowisku przemyskim uchodziła wówczas ta placówka. W 2000 roku schronisko zostało skategoryzowane i otrzymało I kategorię, która jest utrzymana do dzisiejszego dnia. Następnie w 2002 roku wpisano je do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Przemyśl pod numerem E-43203/11/02. Przez kolejne 5 lat remontowano dach oraz wymieniano okna, rocznie jedną kondygnację. Kolejne lata poświęcono na wymianę podłóg, wykonano nowe wylewki, szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczeń, systematycznie wymieniano wyposażenie. Do schroniska po kilku latach nieobecności zaczęły przyjeżdżać wycieczki szkolne i obozy wędrowne. Jego potrzeby były wciąż bardzo duże, naprawa ogrodzenia, bramy wjazdowej, wymiana wymiennika ciepła, remont świetlicy, wykonanie nowej łazienki zbiorowej. Przeprowadzono szereg prac, które miały na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa. Prowadzono prace ogrodnicze wokół budynku celem stworzenia w środku miasta oazy zieleni i miłego otoczenia dla turystów. Na bazie schroniska dyrektor prowadził kolonie dla dzieci i młodzieży ze środków Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organizował Ogólnopolskie i Wojewódzkie Konkursy Krajoznawczo – Turystycznych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. W schronisku prowadzone są zielone szkoły, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, wycieczki historyczne, obozy wędrowne, Młodzieżowe Szkoły Turystyki, wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich, kolonie letnie i zimowiska. Zaangażowanie dyrektora Pana Mariana Dzimiry w rozwój schroniska oraz działalność wychowawczą dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo i turystykę jest zauważane i nagradzane. W dniu 28 kwietnia 2010 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego PTSM w Puławach na wniosek Pana Mariana Dzimiry dyrektorem Schroniska Młodzieżowego PTSM „Matecznik” w Przemyślu z dniem 1 września 2010 roku został jego wychowanek Pan Sławomir Jakubiec, laureat Wojewódzkich i Ogólnopolskich Zlotów PTSM, Konkursów Krasomówczych, Wojewódzkich i Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Krajoznawczych „Poznajemy Ojcowiznę”, wychowawca i kierownik kolonii organizowanych w schronisku przez Pana Mariana Dzimirę. Pan Sławomir Jakubiec wprowadza nowe udogodnienia i dostosowuje schronisko do norm unijnych i nowych standardów obowiązujących w hotelarstwie. Rozszerza promocje schroniska na portalach rezerwacyjnych i społecznościowych. Umożliwia turystom płacenie za usługi kartami płatniczymi. Jednocześnie prowadzi remont jadalni, piwnic, osusza fundamenty, wykonuje drenaż opaskowy wokół budynku, wzmacnia fundamenty, modernizuje i rozbudowuje instalację elektryczną i wod.-kan., wykonuje instalację hydrantową, niweluje teren, naprawia oświetlenie zewnętrzne, wstawia nowe drzwi wejściowe i balkonowe, remontuje podjazd i organizuje dodatkowy parking przy schronisku, remontuje zaplecze socjalne wraz
z gabinetem, łazienką i biurem Zarządu Oddziału PTSM. Skomputeryzował pracę na recepcji. Buduje i udostępnia gościom sieć WiFi. Instaluje monitoring w budynku i wokół niego. Modernizuje stronę internetową, wprowadzając możliwość rezerwacji online wraz z płatnością. Wokół schroniska układa kostkę brukową, na nowo zagospodarował otoczenie schroniska z dużą ilością zieleni. Uczestniczy w projekcie dzięki któremu pozyskał dla schroniska i turystów komputer oraz infokiosk. Angażuje się w organizację konkursów krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Placówka jest prowadzona dobrze i wysoko oceniana.

Marian Dzimira