Wielki sukces krasomówców z Województwa Podkarpackiego

with Brak komentarzy

Sukcesem młodych krasomówców z Województwa Podkarpackiego zakończył się XXXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy i XVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Gimnazjalnych w Legnicy.

zdjecie2

III miejsce zajęła Nikola Pieniążek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Nikola otrzymała również nagrodę specjalną Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu dla najmłodszego uczestnika konkursu krasomówczego. Uczennicę do konkursu przygotowała Anna Rosół.

VII miejsce zajęła Alicja Bujny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Alicja otrzymała również nagrodę im. Wandy i Henryka Urbaniaków. Uczennicę do konkursu przygotowała Dorota Chmura.

IV miejsce zajęła Natalia Kunach z Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Nowosielcach. Uczennicę do konkursu przygotowała Krystyna Wywrót.

VII miejsce zajęła Martyna Szczepańska z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku. Martyna otrzymała również nagrodę Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich oraz nagrodę Przewodniczącego Jury. Uczennicę do konkursu przygotowała Joanna Hołowaty.

VII miejsce  zajęła Natalia Pelc z Zespołu Szkół w Hermanowiczach. Uczennicę do konkursu przygotował Pan Tomasz Frankiewicz.

Marian Dzimira

Przewodniczący Wojewódzkiego

Konkursu Krasomówczego w Przeworsku

Członek Jury

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy