Finał XI Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

with Brak komentarzy

Celem konkursu jest promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn, wyszukiwanie, tworzenie oraz prezentacja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych przez dzieci
i młodzież szkolną. Kontynuowanie i upowszechnianie tradycji rodzinnych, środowiskowych oraz regionalnych. W dniu 8 listopada 2016 r., po wysłuchaniu prezentacji przygotowanych przez młodzież, Jury konkursu postanowiło, że nagrody otrzymają (lista laureatów do pobrania)

 

Przewodniczący Konkursu
Marian Dzimira