Wielki sukces podkarpackich krasomówców

with Brak komentarzy
Sabina Bujny Laureatka XXX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych
Sabina Bujny
Laureatka XXX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych
Konkursy tradycyjnie odbywają się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Legnicy oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.
Celem Konkursów Krasomówczych jest przede wszystkim:
– zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,
– rozbudzenie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia,
– kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego
formułowania myśli.
Celem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży, zachęcenie jej do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku, do wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie prezentowania ich w Konkursie.
W każdej z kategorii szkół organizator etapu wojewódzkiego do finału ogólnopolskiego mógł zgłosić od 2 do 3 uczniów z każdego województwa. Do finału konkursu przystąpiło 29 uczniów ze szkół podstawowych oraz 30 gimnazjalistów z całej Polski.
W kategorii Szkół Podstawowych:
I miejsce zajęła Sabina Bujny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Temat wystąpienia: Błękitna Markiza. Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Dorota Chmura.
W kategorii Szkół Gimnazjalnych:
V miejsce zajęła Martyna Szczepańska z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku. Temat wystąpienia: Szczypta regionalnej kuchni. Do konkursu uczennicę przygotowała Pani Joanna Hołowaty .
Nagrodę im. Ludwika Gadzickiego otrzymał Dawid Nodżak z Gimnazjum
w Hermanowicach. Temat wystąpienia: Moje Malhowice. Ucznia do konkursu przygotował Pan Sławomir Jakubiec.
W dniach 14 – 16 listopada 2014 r. na zamku krzyżackim w Golubiu – Dobrzyniu odbył się XXXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krasomówczy Szkół Ponadgimnazjalnych.

VI miejsce zajął Grzegorz Płaza z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Ucznia do konkursu przygotowała Pani Beata Brajewska.
Młodym laureatom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Marian Dzimira
Przewodniczący Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy