Przeworskie konkursy krasomówcze

with Brak komentarzy

Wojewódzkie Konkursy Krasomówcze na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń kulturalnych powiatu przeworskiego. Od 12 lat w październiku sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Przeworsku przeżywa prawdziwe oblężenie najlepszych oratorów z województwa podkarpackiego, którzy są „ambasadorami” pięknego i sugestywnego mówienia. Istotą przeworskich konkursów krasomówczych jest zaprezentowanie swej Malej Ojczyzny z wykorzystaniem wiedzy krajoznawczej poprzez wystąpienia krasomówcze młodzież nabywa jakże pięknych i użytecznych umiejętności które przyczyniają się do podnoszenia kultury języka, pogłębiają wśród dzieci
i młodzieży pasje krasomówcze oraz chęć skutecznego i sugestywnego mówienia.
Wojewódzkie konkursy krasomówcze są ważną częścią życia współczesnej polskiej szkoły, uczą pielęgnacji języka ojczystego, oraz poznawania własnego regionu , jego historii, dorobku, zdobywania wiedzy o Polsce i Polakach. Młodzi oratorzy przybywający na konkurs do Przeworska są „Piewcami Kraju Ojczystego”. To oni właśnie bez względu na to, które miejsce zajęli, przekazują to, co w ich odczuciu jest najważniejsze, albo zwyczajnie ważne. Przez te kilka dni w roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku panuje „Święto Słowa Mówionego”. Króluje język barwny i bogaty język, na co dzień tak rzadko słyszany. Wypowiedzi są płynne, a sposób wyrażania myśli poprawny, jasny i logiczny. Wielkiego wrażenie wywołuje młody człowiek, który podchodzi do wygłoszonego wystąpienia w sposób bardzo emocjonalny, angażując wszystkie swoje uczucia. Taka postawa jest bardzo ważną, wpływa na sugestywność wypowiedzi bez której nie istnieje krasomówstwo.
Historia konkursów krasomówczych rozpoczęła się w listopadzie 1971 r. Wtedy na zamku golubskim odbył się I Krajowy Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK. Następnie w roku 1976 miał miejsce I Krajowy Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Średnich. Z inicjatywy działaczy legnickich PTTK od roku 1985 organizowane są Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, a od roku 2000 – Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze Młodzieży Gimnazjalnej. Oba konkursy odbywają się w Legnicy. Wojewódzkie konkursy krasomówcze, które organizowane są przez Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku oraz Starostwo Powiatowe w Przeworsku są kuźnią mistrzowskiego władania słowem.

Marian Dzimira
Przewodniczący Konkursu