Maciej Doryk – reprezentant województwa podkarpackiego najlepszym krasomówcą w 2011 r.

with Brak komentarzy

W dniach 17 – 20 listopada 2011 roku na zamku krzyżackim w Golubiu – Dobrzyniu odbył się XXXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych.

Pierwsze miejsce zajął Maciej Doryk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. W 10 minutowym wystąpieniu półfinałowym Maciek opowiadał o teatrze śmierci Tadeusza Kantora, natomiast w popisach finałowych przez 15 minut opowiadał o historii i tradycjach polskiego łowiectwa. Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.

Celem Konkursów Krasomówczych jest przede wszystkim:
– zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,
– rozbudzenie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia,
– kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.

01_golub_2011
Celem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży, zachęcenie jej do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku, do wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie prezentowania ich w Konkursie. W Golubiu – Dobrzyniu wystąpiło 24 najlepszych młodych krasomówców z 16 województw. Ładnie zaprezentowali się w konkursie pozostali reprezentanci województwa podkarpackiego: Mateusz Gach z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku oraz Karolina Sowa z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

Marian Dzimira
Przewodniczący Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy i Golubiu – Dobrzyniu.