Złote Wyróżnienie dla Schroniska Młodzieżowego PTSM „Alko” w Rzeszowie

with Brak komentarzy

W dniach 11 – 14. 11. 2010 r. w Brzesku odbyło się podsumowanie Jubileuszowego, 50 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych. Konkurs odbył się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall, przy współudziale Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Do współzawodnictwa przystąpiło 150 Schronisk Młodzieżowych z całej Polski. Przy ocenie uwzględniono działania modernizacyjne, podnoszenie świadczonych usług przez schronisko, organizację konkursów, kolonii i obozów wędrownych dla dzieci i młodzieży szkolnej, współpracę z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Urzędem Marszałkowskim i Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim. Budowanie nowego wizerunku Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie zostało bardzo wysoko ocenione przez Jury Konkursu, które przyznało – w kategorii schronisk całorocznych – Złote Wyróżnienie dla Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie. Dyrektor Schroniska Pan Marian Dzimira podczas Gali Finałowej, która odbyła się w auli Starostwa Powiatowego w Brzesku odebrał list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall, puchar dla schroniska oraz dyplom Prezesa ZG PTSM Pana Henryka Gołębiewskiego. W uroczystej gali wręczania nagród uczestniczył Starosta Brzeski Pan Ryszard Ożóg oraz posłowie na Sejm RP z Ziemi Brzeskiej Jan Musiał i Edward Czesak. Podczas czterodniowego pobytu w Brzesku organizatorzy przygotowali dla kierowników i dyrektorów schronisk bardzo bogaty program krajoznawczy połączony ze zwiedzaniem schronisk młodzieżowych.